AANMELDEN

Lijkt het je leuk om kennis te maken met rugby? Rugby kun je het beste ervaren door het te doen. Dat is bij ons mogelijk door lid te worden van DIOK. Daarna heb je 6 weken de tijd om rugby uit te proberen. Vind je het helaas niets, meld je dan binnen 6 weken na inschrijving kosteloos af door een mail te sturen naar  ledenadministratie@diokrugby.nl.

Schrijf je in via de knop aanmelden hieronder en kijk voor de trainingsdagen en -tijden onder het blokje trainingen. Voor meer informatie stuur een mail naar:

gtbm@diokrugby.nl voor kinderen onder de 12 jaar.

jeugd.cjc@diokrugby.nl voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar.

senioren@diokrugby.nl voor senioren.

Benieuwd naar de regels van rugby? Op rugbyregels.nl vind je ze allemaal. Voor meer algemene informatie over rugby kan je een kijkje nemen op de website van de Nederlandse Rugbybond www.rugby.nl.TRAININGEN

MAANDAG
18:30 – 20:00 Benjamins (U10)
18:30 – 20:00 Mini’s (U12)

DINSDAG
18:30 – 20:00 Cubs (U14)
18:30 – 20:00 Junioren (U16)
18:30 – 20:00 Colts (U18)
20:00 – 21:30 Senioren
20:00 – 21:30 Dames

WOENSDAG
18:30 – 20:00 Turven (U8)
18:30 – 20:00 Benjamins (U10)
18:30 – 20:00 Mini’s (U12)

DONDERDAG 
18:30 – 20:00 Cubs (U14)

18:30 – 20:00 
Junioren (U16)
18:30 – 20:00 
Colts (U18)
20:00 – 21:30 Senioren

VRIJDAG
19:30 – 21:00 Dames

ZATERDAG 
8:45 – 9:45 Guppen (U6)


TARIEVEN

De contributies zijn door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld op 27 juni 2023. Elk lid van Rugby Club DIOK (DIOK) is contributie verschuldigd over het seizoen, of een gedeelte daarvan, waarin hij/zij lid is van DIOK. Een seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 

Er worden verschillende categorieën contributies onderscheiden. De hoogte van de verschillende contributies wordt elk jaar door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van DIOK vastgesteld. Indien aanpassing van de contributie (eenmalig en/of structureel) noodzakelijk wordt geacht, doet het bestuur een voorstel aan de ALV.  Dit zijn de tarieven voor seizoen 2023-2024.

Basisleden     Bondscontributie + Club contributie = Totaal:               

GTBM
– Guppen (2018 en later)     
               € 22,- + € 148,- = € 170,-
– Turven (2016 en 2017) 
                   € 22,- +  € 183,- = € 205,-
– Benjamins (2014 en 2015)               
€ 22,- + € 218,- = € 240,-
– Mini’s (2012 en 2013) 
                     € 27,- + € 213,- = € 240,-

CJC
– Cubs (2010 en 2011)                         
€ 27,- + € 283,- = € 310,-
– Junioren (2008 en 2009)                  
€ 33,- + € 277,- = € 310,-
– Colts (2006 en 2007)                         
€ 55,- + € 285,- = € 340,-

Senioren
– Dames (2005 en eerder)                   
€ 75,- + € 350,- = € 425,-
– Heren (2005 en eerder)                    
€ 75,- + € 350,- = € 425,-

Overige leden:
– Studenten Dames                              
€ 75,- + € 295,- = € 370,-
– Studenten Heren                               
€ 75,- + € 295,- = € 370,-
– Oude Meesters/Recreanten             
€ 38,- + € 277,- = € 315,-
– Niet-spelende leden                          
€ 10,- + € 165,- = € 175,-


Toelichting op de tarieven

Basis- en studenten lidmaatschap is inclusief Rugby Nederland-spelerskaart voor deelname aan de competitie.

Oude Meesters/Recreantenlidmaatschap is inclusief Rugby Nederland-recreantenkaart voor deelname aan vriendschappelijke wedstrijden, toernooien en 6 competitie wedstrijden.

Familiekorting:

Voor gezinsleden wonende op hetzelfde adres, geldt een familiekorting van 10 procent van het totaalbedrag van de contributies.

Inning contributies:

Voor de inning van de contributie maakt DIOK gebruik van de diensten van ClubCollect. ClubCollect neemt daarvoor de verwerking van de contributie-inning over. Als lid krijg je van ClubCollect betaalverzoeken namens DIOK.

Je kan zelf aangeven op welke manier je wilt te betalen, in een keer via bijvoorbeeld iDEAL of in termijnen via automatische incasso. Meer informatie over ClubCollect: www.clubcollect.com.

Contributieschuld:

Een lid die de clubcontributie niet betaalt, wordt automatisch na een maand geschorst en kan zodoende niet deelnemen aan clubtrainingen en wedstrijden. Als een lid na 2 maanden nog steeds niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, wordt hij voorgedragen tot royement. De schuld blijft bestaan en er wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervan zijn voor rekening van het lid. Het royement wordt door gegeven aan de Rugby Nederland.

En verder:

Bij aanmelding vanaf 1 december van het lopende seizoen vermindert de contributie stapsgewijs:
– december en januari = 75%
– februari en maart = 50 %
– april en mei = 25%
– juni = 0% => volledige contributie in volgende seizoen

Opzegging lidmaatschap:

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 15 juni van het lopende seizoen bij de Ledenadministratie te geschieden (per post naar RC DIOK, t.a.v. Ledenadministratie, Smaragdlaan 101, 2332 JP Leiden of mailen naar  ledenadministratie@diokrugby.nl, anders is de volledige contributie voor het komende seizoen verschuldigd.

WINKEL

De DIOK winkel is helaas gesloten, maar…..er kan nog wel gekocht en besteld worden…

Heb je nog spullen nodig? Stuur een mail naar winkel@diokrugby.nl en vertel wat je nodig hebt. Zo kunnen we de bestelling klaar leggen en kun je het ophalen en betalen bij de training (mits op voorraad natuurlijk).

Via de onderstaande link kan je naar de webshop van Canterbury gaan om RC DIOK Leiden kleding te kopen (geen sokken).

Het wachtwoord is: DIOK1971

BESTUUR & WEDSTRIJDSECRETARIAAT

Bestuur
bestuur@diokrugby.nl

Voorzitter
Edwin Verver

voorzitter@diokrugby.nl

Secretaris

Arwin Akse
secretaris@diokrugby.nl

Penningmeester
Harjo Bakker

penningmeester@diokrugby.nl

Algemene Zaken
Edwin van Diemen

Bestuurslid Top Rugby
VACATURE

Bestuurslid Jeugd Rugby
Stephan Ong

Bestuurslid Breedte Rugby 
Andy Brees


Wedstrijdsecretariaat

wedstrijdsecretaris@diokrugby.nl

Senioren
Onno Jansen

CJC
Neil Murray

GTBM 
Ingeborg de Vries   

Ledenadministratie
ledenadministratie@diokrugby.nl


ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

Een aspirant-lid die voor het eerst inschrijft is automatisch een intro-lid. Een intro lid heeft het recht 6 weken de sport uit te proberen. Na zes (6) weken gaat het intro-lidmaatschap automatisch over in een regulier lidmaatschap, tenzij het intro-lid zelf het lidmaatschap voor die tijd beëindigt via een email aan  ledenadministratie@diokrugby.nl.

De ledenadministrateur draagt zorg voor de inschrijving in het ledenadministratiesysteem “ARL”. Vanaf dit moment is het aspirant-lid geaccepteerd als lid van de vereniging.

Een nieuw lid dat zich inschrijft vóór 1 januari van enig seizoen is volledige contributie verschuldigd voor dat seizoen. Een nieuw lid dat zich inschrijft vanaf 1 januari van enig seizoen is halve contributie verschuldigd voor dat seizoen. Contributietarieven worden per seizoen vastgesteld tijdens de zomer (juni/juli) ALV en gecommuniceerd op de website. Het aangaan van een lidmaatschap brengt de plicht van het doen van vrijwilligerstaken voor de vereniging met zich mee. Vrijwilligers taken zijn onder andere:

  • Bar en keukendiensten
  • Onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw
  • Jeugdbegeleiding


Ouders van Jeugdleden verplichten zich een bijdrage te leveren aan het jeugdteam waar hun kind in speelt. Denk hierbij aan onder andere vervoer naar uitwedstrijden, bar en keukendienst tijdens trainingsavonden/thuiswedstrijden.

Wijzigingen in het lidmaatschap

WIJZIGINGEN IN HET LIDMAATSCHAP

Alle wijzigingen in het lidmaatschap dienen schriftelijk verzocht te worden bij onze ledenadministratie. Dit kan door een brief te sturen naar de Smaragdlaan 101, 2332 JP Leiden t.a.v. de ledenadministratie of per e-mail aan  ledenadministratie@diokrugby.nl.Bezwaren en wijzigingen incasso’s moeten voor 1 augustus van het nieuwe seizoen schriftelijk doorgeven worden aan  penningmeester@diokrugby.nl.

Beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt als een lid zelf aangeeft zijn lidmaatschap te willen beëindigen of als er sprake is van een royement. Een seizoen loopt van 1 juli in enig jaar tot en met 30 juni in het daaropvolgende kalenderjaar. Opzeggingen voor het nieuwe seizoen moeten vóór 15 juni van het lopende seizoen gedaan zijn. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren dit kan door een brief te sturen naar onze ledenadministratie (Smaragdlaan 101, 2332 JP Leiden t.a.v. de ledenadministratie) of per e-mail aan  ledenadministratie@diokrugby.nl.

Indien niet voor 15 juni is opgezegd wordt voor het gehele nieuwe seizoen de contributie in rekening gebracht. Voortijdig bedanken ontslaat u niet van de verplichting voor het gehele rugbyjaar contributie te betalen. Andere opzeggingen (mondeling aan leiders/trainers) worden niet in behandeling genomen en gelden dus niet als een correcte opzegging. Na binnenkomst van uw verzoek wordt gekeken of u geen financiële (of andere) verplichtingen meer heeft ten opzichte van de club en krijgt u per e-mail een bevestiging van de uitschrijving. De ledenadministratie laat daarmee uw mogelijk verleende machtiging vervallen. Het aangaan van een lidmaatschap brengt de plicht van het betalen van contributie met zich mee. Een lid welke niet aan clubcontributie kan voldoen zal automatisch na een maand geschorst worden en kan zodoende niet deelnemen aan clubtrainingen en wedstrijden. Als een lid na 2 maanden nog steeds niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal hij automatisch worden geroyeerd en wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervan zijn voor rekening van het lid. Als een lid na 2 maanden nog steeds niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal hij automatisch worden geroyeerd en wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervan zijn voor rekening van het lid. Leden dienen zich ervan bewust te zijn dat contributie een brengschuld betreft.

Gedragsregels / vertrouwenscommissie

DIOK is een vereniging waar veel jeugd actief is en die ernaar streeft voor alle leden een veilige sportomgeving aan te bieden. DIOK sluit daarom aan bij het beleid vanuit NOC-NSF om actief preventieve maatregelen ter voorkoming van seksueel grensoverschrijdend gedrag in te voeren. Bekijk hier wat dit betekent.