Veld Status

Update: 2018-03-29 16:43:58

VELD1:

checkmark 32

VELD2:

checkmark 32

DOORZETTEN IS ONZE KRACHT

Contributietarieven

12 October 2015

 

De contributies zijn door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. Dit zijn de tarieven voor seizoen 2016-2017.

Basis leden:

 

Guppen (2012 en later) 

€ 125

Turven (2010 en 2011)

€ 150

Benjamins (2008 en 2009)

€ 175

Mini's (2006 en 2007)

€ 175

Cubs (2004 en 2005)

€ 225

Junioren (2002 en 2003)

€ 225

Colts (2000 en 2001)

€ 250

Senioren Dames (1999 en eerder)

€ 320

Senioren Heren (1999 en eerder)

€ 320

 

 

Overige leden:

 

Studenten Dames

€ 270

Studenten Heren

€ 270

Oude Meesters/Recreanten

€ 200

Niet-spelende leden

€ 120

 

Toelichting:

 • Basis- en studenten lidmaatschap is inclusief NRB-spelerskaart voor deelname aan de competitie

 • Oude Meesters/Recreantenlidmaatschap is inclusief  NRB-recreantenkaart voor deelname aan vriendschappelijke wedstrijden, toernooien en 6 competitie wedstrijden.

Familiekorting:

 • Voor gezinsleden wonende op hetzelfde adres, geldt een familiekorting van 10 procent van het totaalbedrag van de contributies.

 

Inning contributies:

 1. Via automatische incasso:  het factuurbedrag wordt door DIOK geïncasseerd conform het aantal afgesproken termijnen. Incasso geschiedt bij voorkeur  in een keer, in twee keer of in vier keer. De Incassomaanden zijn 1 augustus, 1 september, 1 oktober en 1 november.

 2. Via eigen overmaking:indien men zelf het bedrag van de factuur overmaakt, is het essentieel dat het factuurnummer wordt vermeld. Bij het ontbreken hiervan kan de betaling niet juist worden geadministreerd. Het rekeningnummer isIBAN:NL11RABO0112173179 en staat op naam van RC DIOK Leiden

 • Contributie moet binnen 1 maand na ontvangst van de factuur worden voldaan. Indien men in termijnen wil betalen, moet men vooraf met de penningmeester een regeling treffen

 • Als lid ben je bewust dat contributie de basis is waar de club van bestaat.

Contributieschuld:

 • Een lid die de clubcontributie niet betaalt, wordt automatisch na een maand geschorst en kan zodoende niet deelnemen aan clubtrainingen en wedstrijden

 • Als een lid na 2 maanden nog steeds niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, wordt hij voorgedragen tot royement. De schuld blijft bestaan en er wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervan zijn voor rekening van het lid. Het royement wordt door gegeven aan de NRB.

En verder:

 • Bij aanmelding na 1 januari van het lopende seizoen betaalt een nieuw lid de halve contributie

 • Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 15 juni van het lopende seizoen bij de Ledenadministratie te geschieden (per post naar RC DIOK, t.a.v. Ledenadministratie, Smaragdlaan 101, 2332 JP Leiden of mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., anders is de volledige contributie voor het komende seizoen verschuldigd.

fShare
0
Pin It